سیزدهمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای وکاردانش (سال تحصيلي 98-1397)

روز
یکشنبه و دوشنبه
یکشنبه و دوشنبه
تاريخ
97/11/7     و       97/11/8
97/11/28     و       97/11/29
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان طراحی لباس کرل (پایه دوازدهم )
کارگاه آموزش مجازی با عنوان اصطلاحات مربوط به نقاشی روی پارچه
گروه
طراحی دوخت
پوشـاک
رديف
1
2

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .