اولین مرحله مسابقه آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 98- 1397)

روز
دوشنبه
تاريخ اجرا
97/9/26
موضوع
آزمون آنلاین با عنوان دانش فنی(پایه دهم )
گروه
طراحی و دوخت
رديف
1

 

ساعت برگزاری آزمون آنلاین: ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .