دومین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 98- 1397)

روز
یکشنبه
یکشنبه
یکشنبه
تاريخ
97/11/7
97/11/7
97/11/14
موضوع
آزمون آنلاین از کتاب کار آفرینی و نوآوری پایه یازدهم هنرستان ها پودمان 1و2و3
آزمون آنلاین از کتاب دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم
آزمون آنلاین با عنوان تاریخ هنر ایران از کتاب درسی هنرستان
گروه
کارآفرینی
الکترونیک  فنی حرفه ای
هنر
رديف
1
2
3

 

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .