چهارمین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 98-1397)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
روز
یکشنبه
سه شنبه
یکشنبه
تاريخ
97/12/5
97/12/7
97/12/12
موضوع
آزمون آنلاین بخش زیست شناسی سه پایه ی راهنمای معلم
آزمون آنلاین سئوالات ریاضی مرتبط با کتاب ریاضی
آزمون آنلاین با موضوع حضور فیزیکی معلم در کلاس
گروه
علوم تجربی
ریاضیات
مطالعات اجتماعی
رديف
1
2
3

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .