پنجمین مرحله ی مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 98- 1397)

روز
شنبه
یکشنبه
دو شنبه
سه شنبه
تاريخ
98/2/7
98/2/15
98/2/16
98/2/17
موضوع
آزمون آنلاین از کتاب مبانی هنرهای تجسمی (کلیه پایه ها)
مسابقه آنلاین با محوریت کتاب درسی و راهنمای معلم عربی پایه هشتم
مسابقه آنلاین از مطالب مندرج در بخش پرسمان سایت دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی با  پرسش و موضوع پرسش و پاسخ های قرآنی
مسابقه آنلاین از کتاب های فارسی
گروه
فرهنگ و هنر
عـربی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
ادبیات فارسی
رديف
1
2
3
4

 

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .