پنجمین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 98-1397)

 

نوع تقدیر
استانی – ناحیه ای
روز
دوشنبه
تاريخ
98/2/16
موضوع
مسابقه آنلاین از مطالب مندرج در بخش پرسمان سایت دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی با موضوع پرسش و پاسخ های قرآنی
گروه
دبیرخانه توسعه فرهنگ قـرآنی
رديف
1

 

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .