سومین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 99-1398)

نوع تقدیر
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
روز
98/11/07
98/11/08
98/11/19
98/11/19
98/11/28
تاريخ
دوشنبه
سه شنبه
شنبه
شنبه
دوشنبه
موضوع
آزمون آنلاین فیزیک کتاب راهنمای معلم هر سه پایه
مسابقه آنلاین با عنوان نگاهی نوین به انقلاب اسلامی
آزمون آنلاین با عنوان ارزشیابی (تمامی دبیران متوسطه اول)
آزمون آنلاین زمین شناسی کتاب راهنمای معلم
مسابقه از کتاب 100 Teaching Tips
گروه
علوم تجربی
پیام های آسمان
دبیرخانه سنجش و ارزشیابی آموزشی
علوم تجربی
زبان انگلیسی
رديف
1
2
3
4
5

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

دومین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 99-1398)

نوع تقدیر
استانی– ناحیه ای
روز
98/10/25
تاريخ
چهارشنبه
موضوع
مسابقه کتابخوانی از کتاب سلام بر ابراهیم1   *
گروه
آمادگی دفاعی
رديف
1

*شرکت کلیه همکاران در این آزمون بلامانع است.

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

 

دومین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 99-1398)

نوع تقدیر
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
روز
98/10/16
98/10/25
تاريخ
دوشنبه
چهارشنبه
موضوع
کتاب آزمایشگاه علوم پایه دهم و یازدهم
مسابقه کتابخوانی از کتاب سلام بر ابراهیم1   *
گروه
آزمایشگاه علوم
آمادگی دفاعی
رديف
1
2

*شرکت کلیه همکاران در این آزمون بلامانع است.

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

دومین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 99-1398)

نوع تقدیر
استانی– ناحیه ای
روز
98/10/09
تاريخ
دوشنبه
موضوع
دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم
گروه
طراحی دوخت
رديف
1

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

 

اولین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 99-1398)

نوع تقدیر
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
روز
98/9/25
98/9/27
تاريخ
دوشنبه
چهارشنبه
موضوع
آزمون آنلاین با عنوان آشنایی با حقوق و مسئولیت های زن در خانواده
آزمون آنلاین با عنوان سنجش و اندازه گیری
گروه
مطالعات اجتماعی
ریاضیات
رديف
1
2

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .