چهارمین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 98-1397)

نوع تقدیر
استانی – ناحیه ای
استانی–  ناحیه ای
روز
سه شنبه
سه شنبه
تاريخ
97/12/7
97/12/21
موضوع
مسابقه آنلاین با عنوان ترجمه سوره های مائده و نباء
آزمون آنلاین با عنوان آیه های قرآن مرتبط با vision
گروه
دبیرخانه توسعه فرهنگ قـرآنی
زبان انگلیسی
رديف
1
2

 

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

سومین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 98- 1397)

روز
سه شنبه
سه شنبه
تاريخ
97/11/16
97/11/23
موضوع
آزمون آنلاین با عنوان خطبه فدکیه
آزمون آنلاین با عنوان سوالات ریاضی مرتبط با کتاب درسی
گروه
پیام های آسمانی
ریاضیات
رديف
1
2

 

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

 

دومین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 98- 1397)

روز
یکشنبه
یکشنبه
یکشنبه
تاريخ
97/11/7
97/11/7
97/11/14
موضوع
آزمون آنلاین از کتاب کار آفرینی و نوآوری پایه یازدهم هنرستان ها پودمان 1و2و3
آزمون آنلاین از کتاب دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم
آزمون آنلاین با عنوان تاریخ هنر ایران از کتاب درسی هنرستان
گروه
کارآفرینی
الکترونیک  فنی حرفه ای
هنر
رديف
1
2
3

 

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

 

سومین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 98- 1397)

روز
دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه
شنبه
دوشنبه
پنج شنبه
تاريخ
97/11/1
97/11/8
97/11/15
97/11/16
97/11/23
97/11/27
97/11/29
97/11/25
موضوع
آزمون آنلاین از مبحث ترکیبات از کتاب پایه دوازدهم رشته های تجربی، انسانی و ریاضی
مسابقه آنلاین از کتاب آزمایشگاه پایه ی دهم و یازدهم (آزمایش های زمین شناسی)
مسا بقه علمی دبیران از کتاب اقتصاد پایه دهم انسا نی
آزمون آنلاین کتاب خوانی از کتاب اسلام و مقتضیات زمان اثراستاد مطهری(ره)
مسابقه آنلاین از کتاب درسی پایه دوازدهم و  کتاب را هنمای معلم پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
آزمون آنلاین از کتاب درسی و مطالب علمی مرتبط
آزمون آنلاین از کتاب فیزیک 3 پایه دوازدهم ریاضی
مسابقه آنلاین از کتاب شیمی سیلبربرگ
گروه
ریاضی
زمین شناسی
اقتصاد
دین و زندگی
عربی
روان شناسی
فیزیک
شیمی * (دبیرخانه ای)
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8

 

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

* مسابقه آنلاین از کتاب شیمی سیلبربرگ توسط دبیرخانه مربوطه از طریق سایت shimi.gam2.medu.ir  برگزار می شود.

اولین مرحله مسابقه آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 98- 1397)

روز
دوشنبه
تاريخ اجرا
97/9/26
موضوع
آزمون آنلاین با عنوان دانش فنی(پایه دهم )
گروه
طراحی و دوخت
رديف
1

 

ساعت برگزاری آزمون آنلاین: ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .