برگزاری همایش سیزدهمین دوره جشنواره الگوهای برتر تدریس دوره متوسطه نظری بخش مقالات علمي به زودي در استان قم

به اطلاع مي رساند همایش سیزدهمین دوره جشنواره الگوهای برتر تدریس دوره متوسطه نظری بخش مقالات علمی به زودی در استان قم برگزاری مي شود .

خبرهاي تکميلي متعاقبا از طريق همين سايت اعلام خواهد شد .