همایش کشوري دبیران منتخب بخش مقالات علمی جشنواره تدریس

ادارات کل آموزش و پرورش استان ها

با احترام ، به استحضار مي رساند که دبیرخانه بخش مقالات علمی جشنواره الگو هاي برتر تدریس دوره ي دوم متوسطه مستقر در استان قم با هدف کیفیت بخشی به فرآیند آموزش، اقدام به برگزاري همایش کشوري تقدیر از برگزیدگان بخش مقالات علمی جشنواره الگوهاي برتر تدریس نموده است .
لذا خواهشمند است نسبت به اعزام مدعوین منتخب بخش مقالات علمی جهت شرکت در همایش مذکور اقدام فرمایید .