اعلام نتايج ارزيابي مقالات چهاردهمين دوره جشنواره الگوهاي تدريس برتر - بخش مقالات علمي (سال تحصيلي 97-1396) و لينک دريافت گواهي دانش افزايي

نامه اعلام نتایج ارزیابی کشوري بخش مقالات علمی جشنواره الگوهاي تدریس برتر

 

توجه :

نويسندگان محترم مقالات رديف هاي  1 تا 115 ليست ذيل مي توانند با کليک روي لينک زير ، نسبت به دريافت گواهي دانش افزايي خود به صورت الکترونيکي اقدام فرمايند .

ضمنا نام کاربري و رمز عبور جهت ورود به سامانه ، شماره پرسنلي مي باشد .

دريافت گواهي دانش افزايي از سامانه آموزش الکترونيکي

 

رتبه
اول
اول
اول
اول
اول
اول
اول
دوم
دوم
دوم
سوم
سوم
سوم
سوم
سوم
سوم
سوم
سوم
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
امتیاز
75.2
75.2
75.2
73.6
72.8
71.2
71.2
68
66.4
65.6
64.8
64.8
64.8
64.8
63.2
63.2
60.8
60
59.2
59.2
58.4
58.4
58.4
58.4
57.6
56.8
56.8
56
56
56
55.2
55.2
54.4
53.6
53.6
53.6
52.8
52.8
52.8
52
52
52
51.2
51.2
51.2
50.4
50.4
50.4
50.4
50.4
49.6
49.6
49.6
48.8
48.8
48
47.2
47.2
46.4
46.4
46.4
45.6
45.6
45.6
44.8
44.8
44
43.2
43.2
41.6
40.8
40.8
40
40
39.2
38.4
38.4
38.4
37.6
36.8
36.8
36.8
35.2
35.2
34.4
34.4
34.4
34.4
33.6
33.6
32.8
32.8
32.8
32.8
32
32
32
31.2
29.6
28.8
27.2
27.2
26.4
25.6
24.8
23.2
22.4
20
20
20
17.6
14.4
9.6
5.6
5.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
شماره محور مقاله
8
2
6
6
4
2
4
9
5
2
6
1
1
4
2
2
2
6
4
8
4
2
7
2
2
8
2
4
1
8
8
6
2
8
4
2
6
2
2
8
2
6
5
2
6
1
2
2
6
2
4
7
7
1
5
6
5
5
5
8
2
5
5
7
6
5
7
8
5
5
2
5
5
2
2
7
6
1
6
3
1
6
6
7
8
8
3
5
5
2
8
5
4
2
8
1
6
8
2
5
9
4
2
9
4
7
9
8
6
6
8
8
2
2
5
7
9
7
7
7
5
7
4
5
عنوان مقاله
انتخابِ سبک مدیریت کلاسیِ مناسب و مؤثر در خودشکوفایی دانش آموزان (با توجه به نظریه ی خودشکوفایی مزلو) 
تأثیر آموزش همیاری بر توانمندسازی و خودکارآمدی دانش آموزان 
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر مدیریت اثربخش کلاس درس از دیدگاه دبیران دوره دوم متوسطه شهرستان چالوس 
بررسي راهبردهاي مديريت كلاس درس براي آموزش دانش‌آموزان بي‌انگيزه از ديدگاه دبيران دوره دوم متوسطه شهرستان چالوس 
تاثیردرس پژوهی در بهبودفرایندیاددهی- یادگیری وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
بررسی تاثیر روش تدریس فعال بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان روزانه دوره دوم متوسطه شهر قائمیه با میانجیگری انگیزش تحصیلی 
تأثير درس پژوهي در بهبود فرايند ياددهي – يادگيري درس جغرافيا پايه دهم انساني 
بررسي اثربخشي نظارت باليني در بهبود فرايند تدريس از ديدگاه مجريان برنامه درسي در كلاس (مورد مطالعه: دبيران دوره دوم متوسطه شهرستان چالوس) 
اثربخشی آموزش مهارت های فراشناختی بر اهمال کاری تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان متوسطه ی اول 
بررسی و مقایسه نقشه مفهومی و نقشه ذهنی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه دهم با موضوع دما و گرما از کتاب درسی فیزیک 
موانع و عوامل مؤثر در مدیریت کلاس درس 
توانمند سازی کارکنان 
اجرای برنامه تعالی مدیریت مدرسه به عنوان راهبردی برای بهبود کیفیت فرایند یاددهی -یادگیری در مدارس متوسطه 
بررسی تاثیر3 عامل موثر در بکارگیری آموزش مبتنی بر درس پژوهی بر اساس معادلات ساختاری 
بررسی تأثیر روشهای تدریس فعال و سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان پایه پنجم شهرستان نقده 
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس فعال در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس عشایری 
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس فعال در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
مدیریت اثربخش کلاس درس 
تاثیر درس پژوهی در بهبود فرایند یاددهی - یادگیری و پیشرفت تحصیلی 
نقش معلم در خودشگوفایی دانش آموزان 
تاثیردرس پژوهی در بهبود فرایند یاددهی یادگیری وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس شیمی پایه پیش دانشگاهی 
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس فعال در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
چگونگي ايجاد و حفظ طراوت و شادابي در محيط هاي آموزشي 
سازنده گرایی و کاربردهای آموزشی آن در کلاس درس 
تأثیر استفاده از رویکرد کلاس معکوس بر یادگیری بخش قلمرو زبانی فارسی (2)، پایه یازدهم 
نقش معلم در خودشکوفایی دانش‌آموزان 
تأثیر بکارگیری دست سازه ها و فعالیت های عملی در آموزش مفاهیم زیست شناسی و میزان اثربخشی آن در آزمون عملکرد 
تاثیر درس پژوهی در بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
تاثیر برنامه طرح تعالی مدیریت مدرسه در کیفیت بخشی به فرآیند آموزشی 
نقش معلم در خودشکوفایی دانش آموزان 
نقش معلم در خودشکوفایی دانش‌آموزان 
مدیریت اثر بخش در کلاس درس 
تاثیر آموزش الکترونیکی بر عملكرد حافظه فعال دانش آموزان 
نقش ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان 
«درس پژوهی و آموزش جغرافیا» 
کاربرد الگوهای نوین تدریس درانتقال فرهنگ استدلال و تکوین صحیح مفاهیم زیست شناسی
مدیریت اثر بخش کلاس درس 
تاثیر متون چند رسانه ای بر فرایند تست زنی درک مطلب متون درس زبان انگلیسی دانش آموزان دوره دوم متوسطه 
تاثیراستفاده از الگوی تدریس مبتنی بردیدگاه سازنده گرایی ( نقشه مفهومی) برآموزش ویادگیری درس روان شناسی 
نقش معلم در خود شکوفایی دانش آموزان از دیدگاه مازلو 
تاثیر بیشینه الگوهای تدریس فعال با طراحی آموزشی نظام مند 
مدیریت اثر بخش کلاس درس 
راهکارهای ارتقای انگیزه تحصیلی دانش آموزان در کلاس درس 
بررسی راهبردهای تدریس مؤثر در آموزش کتب فارسی متوسطۀ دوره ی دوم 
مدیریت اثر‌بخش کلاس درس با هدف ساختن محیطی مناسب و شوق انگیز برای آموزش و یادگیری دانش‌آموزان 
تاثیر اجرای برنامه تعالی مدیریت مدرسه در کیفیت بخشی به فرآیند یاددهی - یادگیری 
تاثیر الگوهای جدید تدریس شیمی بر حفظ محیط زیست وتوسعه پایدار 
چگونگی آموزش قرآن کریم در کسب مهارتهای زندگی دانشآموزان تأثیر استفاده از الگوهای تدریس فعال در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان 
فاقد عنوان
بررسی تاثیربهره گیری ازدو راهبرد پویا وانگیزش بخش یعنی دیوارواژگانی و نقشه کشی معنایی بر واژه آموزی فراگیران پایه ی دهم 
بررسی تاثیر درس پژوهی بر فراهم آوری فرصت های یادگیری و افزایش دانش و مهارت شغلی دبیران مدارس دخترانه متوسطه دوم 
فراهم ساختن محیطی مناسب، جهت ارتقای خلاقیت، افزایش یادگیری در فضاهای آموزشی 
ضرورت آموزش محیط زیست در مدارس و ایجاد مدرسه سبز 
بررسی رابطه مدیریت حرفه ای درمدارس متوسطه دوره دوم شهرستان قروه وارتقای کیفیت خدمات آموزشی وپرورشی(بهره وری) 
ما نمي توانيم رياضي ياد بگيريم 
نقش معلم در مدیریت اثربخش کلاس درس 
بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش انگیزه‌ی تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستان نمونه الزهرا شهرستان سقز در سال تحصیلی 97-96 
راهکارهای ارتقای انگیزه تحصیلی دانش آموزان در کلاس درس 
عوامل ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰه ي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان 
نقش معلم در پرورش خلاقیت دانش آموزان 
بررسی میزان تاثیر استفاده از الگوهای تدریس فعال بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه یازدهم شهرستان گلوگاه در درس ریاضی 
راهکارهای ارتقای انگیزه تحصیلی دانش آموزان در کلاس درس 
راهكارهاي ارتقاي انگيزه تحصيلي دانش آموزان در كلاس درس با نگاه به قرآن و روایات 
بررسی نقش فناوری های نوین در ایجاد محیط شوق انگیز آموزشی و افزایش بهره وری معلمان 
مدیریت اثر بخش کلاس درس 
فراتحلیل مربوط به تحقیقات انجام شده در حوزه انگیزه تحصیلی دانش اموزان در ایران بین سالهای 1385تا1395با تاکید بر پایگاه مقالات چاپ شده در سایت جهاد دانشگاهی کشور (SID
ایجاد محیط آموزشی مثبت برای یاددهی و یادگیری با پرورش هوش هیجانی 
بررسی نقش معلم در خودشکوفایی دانش آموزان 
رابطه بین تمایز یافتگی خویشتن با سبک های دلبستگی و هدف پیشرفت در دانش آموزان 
راهکارهای ایجاد انگیزه 
فعل لازم و متعدّی 
راهکارهای ارتقای انگیزه تحصیلی دانش آموزان در کلاس درس 
ارتقاء انگیزه تحصیلی دانش آموزان با تدوین کتاب ریاضی دهم بوسیله خودشان 
روش اتاق فکر در کلاس درس تاریخ
استفاده از الگوهای نوین وفعال تدریس دین وزندگی 
بررسی تاثیر مطالعه مجلات تخصصی رشد بر روش های تدریس وانگیزه کاری 
راهکارهایی برای مدیریت اثر بخش کلاس درس ریاضی 
تسهیل در یادگیری دروس با ماهیت درکی، حفظی و کلامی 
بررسی شیوه های مدیریت اثر بخش کلاس درس 
تاثیر برگزاری جشنواره الگو تدریس برتر در بهبود فرآیند تدریس معلمان در کلاس درس 
خلاقیت 
فاقد عنوان
مدیریت اثربخش کلاس درس 
رابطه سواد والدین و موفقیت علمی، تحصیلی فرزندان 
نقش معلم در خودشکوفایی دانش آموزان 
نقش معلمان در شکوفایی خلاقیت دانش آموزان 
اینترون ها 
روش های افزایش علاقه مندی دانش آموزان به درس شیمی 
راهکارهای ارتقای انگیزه تحصیلی دانش آموزان در کلاس درس 
تجربیات برتر (کلاس معکوس ،تجربه نوین آموزشی) 
چگونگی نقش معلم در شکوفا کردن استعداد دانش آموزان 
راهکارهای ارتقای انگیزه تحصیلی دانش آموزان در کلاس درس 
تأثير درس پژوهي در بهبود فرآيند ياددهي – يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 
«تاثیر استفاده از الگوهای تدریس فعال در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان» 
نقش معلم درخودشکوفایی داش آموزان(ایجاد علاقه درفراگیران به رشته علوم انسانی) 
روش تدریس شیمی به شیوه ارائه مثالهای آموزشی 
راهکارهای عملی موثر مدیریت کلاس درس به منظور کاهش مشکلات یادگیری دانش آموزان پایه دهم در درس ریاضی 
نقش معلم در خود شکوفایی دانش آموزان از طریق پژوهش وتحقیق 
تولید کلاس فیزیک شاد و موثر در یادگیری با رو شهای فعال تدریس 
نقش خلاقیت و نوآوری در پیشرفت دانش آموزان 
نقش نظارت بالینی در بهبود فرایند تدریس معلمان
تاثیر درس پژوهی در بهبود فرایند یاددهی و یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس فعال درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
نقش نظارت بالینی در بهبود فرایند تدریس معلمان 
تاثیر درس پژوهی در بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
چگونه محیطی شوق انگیز برای یادگیری ایجاد کنیم؟ 
نقش نظارت بالینی در بهبود فرآیند تدریس معلمان 
نقش معلم در خود شکوفایی دانش آموزان 
پژوهشی در حوزه تدریس درس (پیوند مقدس) دین و زندگی سال یازدهم 
مدیریت اثر بخش کلاس درس 
On the Effect of Iranian EFL Teachers' Sense of Humor on their Students' Speaking Ability 
تجربه تدریس 
آشنایی با اصول اولیه ی مثلثات 
بررسی تاثیر روش تدریس همیاری برعلاقه مندی دانش آموزان به درس دین وزندگی 
راهکارهای ارتقای انگیزه تحصیلی دانش آموزان در کلاس درس 
مدیریت توانا سازی منابع انسانی 
زیرگروه های نرمال با دقیقا دو G-کلاس تزویج 
نقش مدیران مدارس به عنوان رهبران آموزشی 
چگونه توانستم با بهبود یاددهی درس مثلثات در دانش¬آموزان ایجاد علاقه کنم؟ 
هیدرولوژی رود بانه و مدیریت آن 
بررسی نظام آموزشی ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته )مطالعه موردی: آلمان( 
جغرافیای دبیرستانی است در شهری کوچک 
بررسی تأثیر درس پژوهی بر بهبود فرایند یاد دهی ویادگیری وپیشرفت تحصیلی 
چگونه به علاقه مند کردن دانش آموزان چهارم دبیرستان آزادی و در نتیجه پیشرفت چشم گیر آن ها در درس زبان انگلیسی" موفق شدم؟" 
استان
خراسان رضوی
شهرستان های استان تهران
مازندران
مازندران
مازندران
فارس
فارس
مازندران
کرمانشاه
سیستان وبلوچستان
آذربايجان شرقي
مازندران
مازندران
کرمانشاه
آذربايجان غربي
کهکیلویه و بویر احمد
اصفهان
فارس
شهرستان های استان تهران
کردستان
آذربايجان شرقي
شهرستان های استان تهران
قم
زنجان
قزوین
کردستان
قزوین
مرکزی
قزوین
قم
یزد
لرستان
شهرستان های استان تهران
مازندران
اصفهان
البرز
قم
خراسان رضوی
آذربايجان غربي
اردبيل
البرز
اصفهان
لرستان
چهارمحال و بختیاری
همدان
اردبيل
خراسان رضوی
کردستان
خراسان رضوی
اصفهان
شهرستان های استان تهران
هرمزگان
خراسان رضوی
کردستان
اردبيل
مازندران
کردستان
کردستان
مازندران
قزوین
مازندران
مازندران
مرکزی
شهرستان های استان تهران
خراسان رضوی
مازندران
شهرستان های استان تهران
قزوین
مرکزی
شهر تهران
مازندران
کردستان
شهر تهران
شهرستان های استان تهران
قزوین
قزوین
همدان
سمنان
کردستان
کرمان
قزوین
آذربايجان شرقي
کردستان
آذربايجان غربي
خراسان شمالی
کرمانشاه
کرمانشاه
قزوین
همدان
قزوین
مازندران
کرمانشاه
کردستان
فارس
مرکزی
سمنان
سمنان
شهرستان های استان تهران
خراسان رضوی
خراسان رضوی
بوشهر
آذربايجان غربي
لرستان
خراسان رضوی
همدان
شهرستان های استان تهران
قزوین
قزوین
قزوین
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
اصفهان
کردستان
کردستان
خراسان جنوبی
مازندران
شهر تهران
گلستان
خراسان رضوی
کردستان
کردستان
خراسان رضوی
هرمزگان
خراسان رضوی
نام و نام خانوادگي
راضیه به آبادی
فرزانه سعادتی
مهناز پورجعفری شیر جوپشت
سیما سیمیاری
رویا عبداله پور
جواهر انصاری
لیلا بستانی پور
مهرزاد باروج کیاکلائی
کامبیز کریمی
فاطمه صفی اقدم
سهیلا شکری اقکند
محمد تبار نیارمی
الهام رضوانی
سهیلا قلخانی
وحید ابراهیمی
شهناز آبیار
زهرا مستاجران
مریم غلامی
صدیقه سادات تولایی انجیله
حامد مرادی
مریم محمودی
لیلا جعفری
زهرا فرجی دانا
پروین محمدی گوندره
لیلا قاسمی
چنور قادری
فاطمه جهانبخش
مریم یوسفی
حسین کریمی
مریم ریاضی
مهدیه فلاح کذابی
عبدالرضا سلاح ورزیان
صیدکرم نوریان فر
نادیا درویشی سوچلمایی
عطیه سادات صابری
پرویزهمتی
میسون بزاز
بهاره بهارانی
سوسن آقاسلطانی
مهتاب جوادی
سینا اسدی
مرضیه قبادی پور
رضا آذری فر
حسین قاسمی پیربلوطی
علیرضا حیدری
حجت یزدانی
محمد کریمی
الهام پیرمحمدی
صدیقه کرامتی
حسن سلمانی کردآبادی
فاطمه معظمی گودرزی
افسانه مرداسنگی دولابی
مهناز بقایی نژاد
احمد مستوفی
یعقوب نعمتی
سارا علیزاده
لطیفه نبوی
مسعود جوانمردی
محمد جواد احمدی حاجی
سیده فرح ناز شهروزی
ابراهیم خطیری
مرضیه انصاری
زهرا شرفی
معصومه ملکی
احترام زرقی
داوود ستارزاده
معصومه محمودزاده
نرجس محمدپور خاناپشتانی
سهیلا لطف زاده
فاطمه امامقلی وند
مهرعلی کاظمی نیا
واحد لطفی
رباب شفارودی
مریم عظیم بیک
مهناز اسمعیلی
فرج اله دانیالی
فهیمه حدادی
زهرا دانشیان
سیران ساعدی دویسه
رضوان جوارانی
رعنا زارعی
اعظم داداش زاده
سهیلا ابوالمحمدی
معصومه محمدی
مرضیه عبدالله پور مقدم
نرگس احمدی پور
مجید یوسفی
پروین آل حسین حائری
رؤیا ربانی
میترا عبداله زاده
ملیحه صادقی
نسرین تقی بیگی
سونیا کریمی
خدیجه حبیبی
زهرا دانش پژوه
مژگان بصیری
زهره صفائی
ناهید فرزانه
عاطفه عارفی
زهرا قدیری
هاجر خواجه
مهری احمدزاده
سیده لیلا نرگسی خرم آباد
غلامرضا حکمتی فر
علی قاسمی
ربابه صفری
افسانه عزیزبیگی
طیبه آقائی متعلق
منیر طاهرپور
فریده وردی
مرضیه رضایی
نسیرین شمسی
فرزاد حمزه پور
سارا قائمی
شیما خراشادیزاده
رضیه طالبی
مریم ذاکری
سمیه کوهساری
زهرا نیازی مغانی
امید مرادی
انور محمد امین زاده
فاطمه اکرمی
مریم مبینی
سید علی احمدی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124