ارسال فايل نهايي مقاله (ويژه رتبه هاي 1 تا 11 بخش مقالات علمي چهاردهمين جشنواره الگوهاي تدريس برتر)

قابل توجه حائزين رتبه هاي 1 تا 11 بخش مقالات علمي چهاردهمين جشنواره الگوهاي تدريس برتر

با سلام و احترام

با توجه به اينکه دبيرخانه بخش مقالات علمي چهاردهمين جشنواره الگوهاي تدريس برتر در نظر دارد مقالات منتخب (حائزين رتبه هاي 1 تا 11 ) را در قالب يک لوح فشرده منتشر نماييد ، لذا خواهشمند است از تاريخ 1397/5/14  تا حداکثر 1397/6/1 با مراجعه به سامانه ارسال و بررسي مقالات نسبت به ارسال فايل نهايي مقاله خود اقدام فرماييد .

لطفا پيش از مراجعه به سامانه مذکوراقدامات زير را انجام دهيد :

1- مقاله خود را با فایل الگوی نگارش مقاله  (لطفا از اینجا دریافت نماييد) مطابقت داده و در صورت نياز آن را ويرايش نماييد .

2- غلط هاي املايي و يا انشائي احتمالي موجود در آن را اصلاح نماييد .

3- مقاله نهايي را با دو فرمت word , pdf تهيه و نام آن ها را به کد ملي خود تغيير داده و سپس آنها را در پوشه اي با نام کد ملي خود قرار داده و با يک نرم افزار فشرده سازي ، به فرمت Zip تبديل نماييد .