راهنمای شرکت در آزمون آنلاین با موضوع دو قلوزایی و انواع آن (گروه آموزشی زیست شناسی دوره دوم متوسطه)

برای شرکت در این آزمون ، اینجا را کلیک نمایید .

  • نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای رسمی "شماره پرسنلی" و نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای آزاد" شماره همراه بدون صفر ابتدایی آن" می باشد.

زمان شرکت در آزمون آنلاین از ساعت 9 تا 24 روز دوشنبه  98/09/18  می باشد .

راهنما

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین کتاب درسی اقتصاد و بیانیه گام دوم انقلاب (گروه آموزشی اقتصاد دوره دوم متوسطه)

برای شرکت در این آزمون ، اینجا را کلیک نمایید .

  • نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای رسمی "شماره پرسنلی" و نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای آزاد" شماره همراه بدون صفر ابتدایی آن" می باشد.

زمان شرکت در آزمون آنلاین از ساعت 9 تا 24 روز دوشنبه  98/09/18  می باشد .

راهنما

راهنمای شرکت در کارگاه آموزش (مجازی) شش کلاه تفکر (گروه آموزشی کارآفرینی دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش)

1- برای شرکت در این کارگاه مجازی ،  اینجا  را کلیک نمایید .

  • نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای رسمی "شماره پرسنلی" و نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای آزاد" شماره همراه بدون صفر ابتدایی آن" می باشد.

2- پس از ورود ، روی دکمه "  ثبت نام من " در کادر آبی رنگ پایین صفحه کلیک نمایید .

  • زمان شرکت در این کارگاه مجازي از ساعت 9 تا 24 روزهاي یکشنبه 98/09/10 و دوشنبه 98/09/11 می باشد .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

توجه : همکارانی که اطلاعات آنها در سامانه ثبت نشده است (جدیدالاستخدام و ...) جهت شرکت در کارگاه می بایست حداکثر تا روز یکشنبه 98/09/10 با کلیک روی لینک زیر ، فرم ثبت اطلاعات زیر را تکمیل فرمایند . این دسته از همکاران منحصرا از ساعت 9 تا 24 روز دوشنبه 98/09/11می توانند با مراجعه مجدد به همین صفحه و طی مراحل 1 و 2 بالا در کارگاه شرکت نمایند .

     لینک فرم ثبت اطلاعات برای شرکت در کارگاه های آموزشی مجازی

راهنمای شرکت در کارگاه آموزش (مجازی) بررسی حمله اعراب به ایران (گروه آموزشی تاریخ دوره ی دوم متوسطه)

1- برای شرکت در این کارگاه مجازی ،  اینجا  را کلیک نمایید .

  • نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای رسمی "شماره پرسنلی" و نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای آزاد" شماره همراه بدون صفر ابتدایی آن" می باشد.

2- پس از ورود ، روی دکمه "  ثبت نام من " در کادر آبی رنگ پایین صفحه کلیک نمایید .

  • زمان شرکت در این کارگاه مجازي از ساعت 9 تا 24 روزهاي سه شنبه 98/09/12 و چهارشنبه 98/09/13 می باشد .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

توجه : همکارانی که اطلاعات آنها در سامانه ثبت نشده است (جدیدالاستخدام و ...) جهت شرکت در کارگاه می بایست حداکثر تا روز سه شنبه 98/09/12 با کلیک روی لینک زیر ، فرم ثبت اطلاعات زیر را تکمیل فرمایند . این دسته از همکاران منحصرا از ساعت 9 تا 24 روز چهارشنبه 98/09/12می توانند با مراجعه مجدد به همین صفحه و طی مراحل 1 و 2 بالا در کارگاه شرکت نمایند .

     لینک فرم ثبت اطلاعات برای شرکت در کارگاه های آموزشی مجازی

راهنمای شرکت در کارگاه آموزش (مجازی) دستگاه سختی گیر اسمز معکوس (گروه آموزشی تاسیسات فنی حرفه ای و کاردانش)

1- برای شرکت در این کارگاه مجازی ،  اینجا  را کلیک نمایید .

  • نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای رسمی "شماره پرسنلی" و نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای آزاد" شماره همراه بدون صفر ابتدایی آن" می باشد.

2- پس از ورود ، روی دکمه "  ثبت نام من " در کادر آبی رنگ پایین صفحه کلیک نمایید .

  • زمان شرکت در این کارگاه مجازي از ساعت 9 تا 24 روزهاي دوشنبه 98/08/27 و سه شنبه 98/08/28 می باشد .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

توجه : همکارانی که اطلاعات آنها در سامانه ثبت نشده است (جدیدالاستخدام و ...) جهت شرکت در کارگاه می بایست حداکثر تا روز دوشنبه 98/08/27 با کلیک روی لینک زیر ، فرم ثبت اطلاعات زیر را تکمیل فرمایند . این دسته از همکاران منحصرا از ساعت 9 تا 24 روز سه شنبه 98/08/28می توانند با مراجعه مجدد به همین صفحه و طی مراحل 1 و 2 بالا در کارگاه شرکت نمایند .

     لینک فرم ثبت اطلاعات برای شرکت در کارگاه های آموزشی مجازی