پنجمین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 1400-1399)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
روز
1400/2/29
تاريخ
چهارشنبه
موضوع
آزمون آنلاین از کتاب طراحی و سیم کشی برق ساختمان هاي مسکونی
گروه
الکتروتکنیک
رديف
1

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

همکاران محترم لازم است جهت مشاهده توضیحات تکمیلی به صفحه گروه درسی مربوطه مراجعه نمايند.

دبیران محترم فقط مجاز به شرکت در آزمون همان درس می باشند

هفتمین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 1400-1399)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
روز
1400/2/26
تاريخ
یکشنبه
موضوع
آزمون آنلاین استوری لاین
گروه
عربی
رديف
1

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

همکاران محترم لازم است جهت مشاهده توضیحات تکمیلی به صفحه گروه درسی مربوطه مراجعه نمايند.

ششمین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 1400-1399)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
روز
1400/2/8
تاريخ
چهارشنبه
موضوع
مسابقه آنلاین تفسیر سوره هاي یس و واقعه از کتاب تفسیر نمونه ( جلد 18 و 23 )
گروه
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی (ویژه تمام دبیران)
رديف
1

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

همکاران محترم لازم است جهت مشاهده توضیحات تکمیلی به صفحه گروه درسی مربوطه مراجعه نمايند.

چهارمین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 1400-1399)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
روز
1400/2/8
1400/2/9
تاريخ
چهارشنبه
پنج شنبه
موضوع
مسابقه آنلاین تفسیر سوره هاي یس و واقعه از کتاب تفسیر نمونه ( جلد 18 و 23 )
مسابقه آنلاین نهج البلاغه (ترجمه حکمت هاي نهج البلاغه)
گروه
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی (ویژه تمام دبیران)
عربی (ویژه ي دبیران عربی)
رديف
1
2

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

همکاران محترم لازم است جهت مشاهده توضیحات تکمیلی به صفحه گروه درسی مربوطه مراجعه نمايند.

دبیران محترم رسمی و دارای ابلاغ هر درس، فقط مجاز به شرکت در آزمون همان درس می باشند.

چهارمین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 1400-1399)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
روز
1400/2/8
1400/2/20
تاريخ
چهارشنبه
دوشنبه
موضوع
مسابقه آنلاین تفسیر سوره هاي یس و واقعه از کتاب تفسیر نمونه ( جلد 18 و 23 )
آزمون آنلاین کتاب کارگاه نوآوري و کارآفرینی
گروه
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی (ویژه تمام دبیران)
کارآفرینی (ویژه ي هنرآموزان کارآفرینی)
رديف
1
2

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

همکاران محترم لازم است جهت مشاهده توضیحات تکمیلی به صفحه گروه درسی مربوطه مراجعه نمايند.

دبیران محترم فقط مجاز به شرکت در آزمون همان درس می باشند.