سومین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 99-1398)

نوع تقدیر
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
روز
98/11/07
98/11/14
98/11/29
98/11/29
تاريخ
دو شنبه
دو شنبه
سه شنبه
سه شنبه
موضوع
آزمون آنلاین درس نصب و سرویس دستگاه های الکترونیکی اداری و صنعتی
آزمون آنلاین کتاب نوآوری و کارآفرینی
آزمون آنلاین تاسیسات حفاظتی و ساختمان های هوشمند
آزمون آنلاین تجارت الکترونیک و کسب و کار
گروه
الکترونیک (فنی حرفه ای و کاردانش)
کارآفرینی
الکتروتکنیک
رایانه  (کاردانش)
رديف
1
2
3
4

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

سومین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 99-1398)

نوع تقدیر
دبیرخانه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
روز
98/11/10
98/11/12
98/11/14
98/11/16
98/11/19
98/11/21
98/11/26
98/11/28
98/11/29
98/11/30
تاريخ
پنج شنبه
شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
شنبه
دوشنبه
شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
موضوع
آزمون آنلاین از فصول 6 -15 -22 (کتاب سیلبربرگ)
مسابقه آنلاین از کتاب کاغذ زر نوشته دکتر غلامحسین یوسفی
مسابقه آنلاین مبحث مشتق و کاربرد آن از کتاب ریاضی 3
آزمون آنلاین کتابخوانی با عنوان تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان
آزمون آنلاین با عنوان ارزشیابی (تمامی دبیران متوسطه دوم)
آزمون آنلاین با عنوان مرور تمرین های کتاب فیزیک دوازدهم (ریاضی)
مسابقه آنلاین از کتاب روان شناسی پایه یازدهم (انسانی)
مسابقه آنلاین از کتاب راهنمای معلم شیمی 1 فصل 1و 3
آزمون آنلاین قرآنی به زبان انگلیسی با عنوان سوره های منتخب قرآنی مرتبط با موضوعات کتاب های ویژن
آزمون آنلاین کتابخوانی از کتاب نگین آفرینش با موضوع مهدویت
گروه
دبیرخانه کشوری شیمی*
ادبیات فارسی
ریاضی
تاریخ
توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان
فیزیک
روان شناسی
شیمی
زبان انگلیسی
دین و زندگی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

 

*همکاران محترم جهت اطلاع از نحوه برگزاری آرمون آنلاین دبیرخانه شیمی به سایت دبیرخانه به آدرس   مراجعه نمایند http://Shimi.gam2.medu.ir

سومین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 99-1398)

نوع تقدیر
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
روز
98/11/07
98/11/08
98/11/19
98/11/19
98/11/28
تاريخ
دوشنبه
سه شنبه
شنبه
شنبه
دوشنبه
موضوع
آزمون آنلاین فیزیک کتاب راهنمای معلم هر سه پایه
مسابقه آنلاین با عنوان نگاهی نوین به انقلاب اسلامی
آزمون آنلاین با عنوان ارزشیابی (تمامی دبیران متوسطه اول)
آزمون آنلاین زمین شناسی کتاب راهنمای معلم
مسابقه از کتاب 100 Teaching Tips
گروه
علوم تجربی
پیام های آسمان
دبیرخانه سنجش و ارزشیابی آموزشی
علوم تجربی
زبان انگلیسی
رديف
1
2
3
4
5

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

دومین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 99-1398)

نوع تقدیر
استانی– ناحیه ای
روز
98/10/25
تاريخ
چهارشنبه
موضوع
مسابقه کتابخوانی از کتاب سلام بر ابراهیم1   *
گروه
آمادگی دفاعی
رديف
1

*شرکت کلیه همکاران در این آزمون بلامانع است.

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

 

دومین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 99-1398)

نوع تقدیر
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
روز
98/10/16
98/10/25
تاريخ
دوشنبه
چهارشنبه
موضوع
کتاب آزمایشگاه علوم پایه دهم و یازدهم
مسابقه کتابخوانی از کتاب سلام بر ابراهیم1   *
گروه
آزمایشگاه علوم
آمادگی دفاعی
رديف
1
2

*شرکت کلیه همکاران در این آزمون بلامانع است.

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .