چهارمین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 99-1398)

نوع تقدیر
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
دبیرخانه ای
روز
98/12/05
98/12/06
98/12/20
98/12/20
تاريخ
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه
سه شنبه
موضوع
طراحی آزمایش هر سه پایه
راهنمای عـربی پایه هشتم
خلاقیت در نگارش از فصول اول و سوم کتاب یادگیری آسان نگارش و ویرایش
راهنمای عربی پایه هشتم
گروه
علـوم تجربی
عـربی
ادبیـات فارسی*
دبیرخانه کشوری عـربی**
رديف
1
2
3
4

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

* برای دریافت محتوای آزمون آنلاین ادبیات فارسی به صفحه گروه ادبیات فارسی مراجعه مایید.

** برای شرکت در آزمون آنلاین کشوری  از ساعت 8 تا 23 به سایت دبیرخانه کشوری به آدرس http://arabi.gam1.medu.ir/portal/home.php  مراجعه مایید.

چهارمین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 99-1398)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
روز
98/12/06
98/12/19
98/12/19
98/12/21
تاريخ
سه شنبه
دوشنبه
دوشنبه
چهارشنبه
موضوع
المپیاد دانش آموزی(مرحله دوم )
مقالات مرتبط با کتاب درسی (قابل دریافت از صفحه گروه)
کتاب جامعه شناسی پایه دوازدهم
المپیاد دانش آموزی مرحله استانی
گروه
اقتصاد
زمین شناسی
علوم اجتماعی
تاریـخ
رديف
1
2
3
4

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

همکاران محترم لازم است جهت مشاهده توضیحات تکمیلی به صفحه گروه درسی مربوطه مراجعه نمايند.

 

چهارمین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 99-1398)

 

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
روز
98/12/06
98/12/13
تاريخ
سه شنبه
سه شنبه
موضوع
 کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
 دوزنده تزیین کار لباس
گروه
کامپیوتر فنی حرفه ای
پوشـاک
رديف
1
2

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

همکاران محترم لازم است جهت مشاهده توضیحات تکمیلی به صفحه گروه درسی مربوطه مراجعه نمايند.

                      

سومین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 99-1398)

نوع تقدیر
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
روز
98/11/07
98/11/14
98/11/29
98/11/29
تاريخ
دو شنبه
دو شنبه
سه شنبه
سه شنبه
موضوع
آزمون آنلاین درس نصب و سرویس دستگاه های الکترونیکی اداری و صنعتی
آزمون آنلاین کتاب نوآوری و کارآفرینی
آزمون آنلاین تاسیسات حفاظتی و ساختمان های هوشمند
آزمون آنلاین تجارت الکترونیک و کسب و کار
گروه
الکترونیک (فنی حرفه ای و کاردانش)
کارآفرینی
الکتروتکنیک
رایانه  (کاردانش)
رديف
1
2
3
4

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

سومین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 99-1398)

نوع تقدیر
دبیرخانه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
روز
98/11/10
98/11/12
98/11/14
98/11/16
98/11/19
98/11/21
98/11/26
98/11/28
98/11/29
98/11/30
تاريخ
پنج شنبه
شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
شنبه
دوشنبه
شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
موضوع
آزمون آنلاین از فصول 6 -15 -22 (کتاب سیلبربرگ)
مسابقه آنلاین از کتاب کاغذ زر نوشته دکتر غلامحسین یوسفی
مسابقه آنلاین مبحث مشتق و کاربرد آن از کتاب ریاضی 3
آزمون آنلاین کتابخوانی با عنوان تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان
آزمون آنلاین با عنوان ارزشیابی (تمامی دبیران متوسطه دوم)
آزمون آنلاین با عنوان مرور تمرین های کتاب فیزیک دوازدهم (ریاضی)
مسابقه آنلاین از کتاب روان شناسی پایه یازدهم (انسانی)
مسابقه آنلاین از کتاب راهنمای معلم شیمی 1 فصل 1و 3
آزمون آنلاین قرآنی به زبان انگلیسی با عنوان سوره های منتخب قرآنی مرتبط با موضوعات کتاب های ویژن
آزمون آنلاین کتابخوانی از کتاب نگین آفرینش با موضوع مهدویت
گروه
دبیرخانه کشوری شیمی*
ادبیات فارسی
ریاضی
تاریخ
توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان
فیزیک
روان شناسی
شیمی
زبان انگلیسی
دین و زندگی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

 

*همکاران محترم جهت اطلاع از نحوه برگزاری آرمون آنلاین دبیرخانه شیمی به سایت دبیرخانه به آدرس   مراجعه نمایند http://Shimi.gam2.medu.ir