ششمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی گروه های آموزشی متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 03-1402)

روز
چهارشنبه
تاريخ
1403/02/26
موضوع
کارگاه مجازی بازخوانی و تبیین کتاب سنجش در کلاس درس (ترجمه دکتر نادعلی پور)
گروه
سنجش و ارزشیابی
دوره
دوره ی اول متوسطه
رديف
1

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 10 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

پنجمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی گروه های آموزشی متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 03-1402)

روز
چهارشنبه
تاريخ
1403/02/05
موضوع
کارگاه مجازی آراستگی از دیدگاه قرآن و حدیث
گروه
تمام دبیران
دوره
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
رديف
1

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 10 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

چهارمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی گروه های آموزشی متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 03-1402)

روز
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
یک شنبه
سه شنبه
پنج شنبه
یک شنبه
دوشنبه
سه شنبه
شنبه
چهارشنبه
یک شنبه
یک شنبه
یک شنبه
سه شنبه
پنج شنبه
تاريخ
1402/11/04
1402/11/11
1402/11/18
1402/11/25
1402/11/15
1402/11/24
1402/11/26
1402/11/29
1402/11/30
1402/12/15
1402/11/07
1402/12/16
1402/11/01
1402/11/08
1402/11/15
1402/11/17
1402/12/10
موضوع
کارگاه مجازی با موضوع ما شین ها (فصل 9 علوم پایه ی نهم)
کارگاه مجازی آموزش کار با نرم افزارهای اینفوگرافیک ،پوستر سازی و تولید محتوا در محیط اندروید
کارگاه مجازی طرح درس نویسی ملی با رویکرد ترکیبی  (برپایه استیم)
کارگاه آموزشی مجازی آموزش  پایتون
کارگاه مجازی نحوه ی ایجاد انواع  کسب و کارها
کارگاه مجازی آشنایی با هوش مصنوعی و چشم انداز آن در آموزش درس جغرافیا
کارگاه مجازی تبیین ساحت‌های شش گانه سند تحول بنیادین  با محوریت یکی از موضوعات درسی کتاب دین و زندگی
کارگاه مجازی ساخت برنامه طرح درس ملی و چرخه یادگیریE7
کارگاه مجازی با موضوع  بیماری های واگیردار (کتاب سلامت و بهداشت پایه دوازدهم)
کارگاه مجازی تکالیف عملکردی
کارگاه مجازی آموزش ساخت پی دی اف تعاملی و تولید محتوا با برنامه پاورپوینت و کنوا
کارگاه مجازی  مهمانی خدا
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار  revit با عنوان طراحی مسکونی ( قسمت اول)
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار    revit با عنوان طراحی مسکونی ( قسمت دوم)
کارگاه مجازی Pdf تعاملی
کارگاه مجازی چگونگی طراحی سوالات عملکردی مبتنی بر ارزشیابی شایستگی محور
کارگاه مجازی هوش مصنوعی در طراحی دوخت
گروه
علوم تجربی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
هوش مصنوعی - تمامی دبیران دوره اول متوسطه
کارگاه کارآفرینی و تولید
جغرافیا
دین و زندگی و مدیریت خانواده
فناوری - تمامی دبیران دوره دوم متوسطه
زیست شناسی و سلامت وبهداشت
توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان و  سنجش و ارزشیابی - تمامی دبیران دوره دوم متوسطه
هوش مصنوعی  و فناوری - تمامی دبیران دوره اول و دوم متوسطه
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی - تمامی دبیران متوسطه و هنرآموزان
معماری داخلی
معماری داخلی
سلامت و ایمنی
طراحی دوخت
طراحی دوخت
دوره
دوره ی اول متوسطه
دوره ی اول متوسطه
دوره ی اول متوسطه
دوره ی اول متوسطه
دوره ی دوم متوسطه
دوره ی دوم متوسطه
دوره ی دوم متوسطه
دوره ی دوم متوسطه
دوره ی دوم متوسطه
دوره ی دوم متوسطه
دوره ی اول و دوم متوسطه
دبیرخانه
فنی حرفه ای وکاردانش
فنی حرفه ای وکاردانش
فنی حرفه ای وکاردانش
فنی حرفه ای وکاردانش
فنی حرفه ای وکاردانش
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 10 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

سومین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی گروه های آموزشی متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 03-1402)

روز
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه
یک شنبه
یک شنبه
تاريخ
1402/10/20
1402/10/27
1402/10/28
1402/10/18
1402/10/25
1402/10/26
1402/10/17
1402/10/24
موضوع
فتوشاپ
کانستراکت
هدف خلقت انسان از دیدگاه قرآن و حدیث
آموزش کار با کمتازیا و نحوه متحرک سازی و تدوین فیلم
راهکارجهت پیشرفت تحصیلی در درس روان شناسی، طراحی سوال  استاندارد ومفهومی
آموزش کار با نرم افزارهای اینفوگرافیک و پوستر سازی و تولید محتوا در محیط اندروید
طرح درس نویسی روزانه
نحوه ی ایجاد انواع  کسب و کارها
گروه
هوش مصنوعی (تمامی دبیران)
هوش مصنوعی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
فناوری   (تمامی دبیران)
روان شناسی
فناوری(تمامی دبیران)
طراحی دوخت
کارآفرینی و تولید
دوره
دوره ی اول متوسطه
دوره ی اول متوسطه
-
دوره ی دوم متوسطه
دوره ی دوم متوسطه
دوره ی دوم متوسطه
فنی حرفه ای وکاردانش
فنی حرفه ای وکاردانش
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 10 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

دومین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی گروه های آموزشی متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 03-1402)

روز
پنج شنبه
پنج شنبه
تاريخ
1402/09/16
1402/09/30
موضوع
طراحی سؤالات استاندارد کتبی با تاکید بر سوالات عملکردی
کارگاه مجازی تکالیف عملکردی
گروه
مطالعات اجتماعی
سنجش و ارزشیابی
دوره
دوره ی اول متوسطه
دوره ی اول متوسطه
رديف
1
1

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 10 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .