دسترسي سريع

سامانه آموزش مجازی

سامانه آزمون آنلاین

نکته بسیار مهم در مورد آزمون های آنلاین

همانطور که در راهنمای شرکت در هر آزمون  آنلاین تاکید شده است، هر آزمون آنلاین ویژه دبیران رسمی استان قم می باشد که در آن درس دارای ابلاغ رسمی تدریس باشند. لذا شرکت سایر  همکاران در آزمون هایی که در درس مربوطه ابلاغ رسمی  ندارند، هیچگونه امتیازی را برای ایشان حتی در صورت کسب رتبه اول در پی نخواهد داشت.

اطلاعیه های کارگاه های مجازی

دهمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی گروه های آموزشی متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 1400-1399)

روز
شنبه
شنبه
تاريخ
1400/2/18
1400/2/25
موضوع
کارگاه آموزش مجازي با عنوان سنجش عملکردي دوره هاي پویا ساز (ویژه دبیران علوم تجربی مدارس تیزهوشان دوره اول متوسطه)
کارگاه آموزش مجازي با عنوان سنجش تکوینی همراه با آموزش (ویژه ي تمامی دبیران دوره اول متوسطه)
گروه
سنجش و ارزشیابی
سنجش و ارزشیابی
دوره
متوسطه اول
متوسطه اول
رديف
1
2

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

نهمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی گروه های آموزشی متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 1400-1399)

روز
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه
پنج شنبه
تاريخ
1400/2/6
1400/2/28
1400/2/7
1400/2/16
موضوع
کارگاه آموزش مجازي با عنوان آشنایی با استخوانگان
کارگاه آموزش مجازي با عنوان سنجش و ارزشیابی کلاس هاي مجازي
روابط ایران و اعراب
معرفی مقالات با عنوان جدیدترین مدل هاي ارزشیابی دروس
گروه
علوم تجربی
عربی
دین و زندگی
توسعه شایسگی حرفه ای معلمان
دوره
متوسطه اول
متوسطه اول
متوسطه دوم
متوسطه دوم
رديف
1
2
3
4

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

هشتمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی گروه های آموزشی متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 1400-1399)

روز
پنج شنبه
یکشنبه
تاريخ
99/12/14
99/12/17
موضوع
شایستگی های حرفه ای معلمان در سند ملی آموزش و پرورش (تمامی دبیران محترم بخصوص دبیران جدید الاستخدام)
ویژگی های عالم برزخ از دیدگاه قرآن و حدیث
گروه
توسعه شایستگی حرفه ای معلمان
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
دوره
دوم متوسطه
اول و دوم متوسطه
رديف
1
2

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

هفتمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی گروه های آموزشی متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 1400-1399)

روز
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
سه شنبه
یک شنبه
یک شنبه
تاريخ
99/11/21
99/11/29
99/11/30
99/11/28
99/11/19
99/11/26
موضوع
کولر گازی دو تکه
طراحی سوال عملکردی
تولید محتوای آموزش الکترونیکی
نانو در زمین شناسی
آشنایی با الکتروسکوپ
آموزش استوری لاین مرحله دوم
گروه
تاسیسات
ساختمان (فنی و کاردانش)  معماری داخلی(فنی و کاردانش )
رایـانه ( فنی حرفه ای و کاردانش)
زمین شناسی
علوم  تجربی
عـربی
دوره
فنی حرفه ای و کاردانش
فنی حرفه ای و کاردانش
فنی حرفه ای و کاردانش
متوسطه دوم
متوسطه اول
متوسطه اول
رديف
1
2
3
4
5
6

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ششمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی گروه های آموزشی متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 1400-1399)

روز
یکشنبه
پنجشنبه
دوشنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
تاريخ
1399/10/21
1399/10/25
1399/10/29
1399/11/5
1399/10/29
1399/10/30
موضوع
استوری لاین (مرحله اول)
اخلاق تدریس
لقا و دیدار خدا از دیدگاه قرآن و حدیث
تولید محتوا با عنوان کمتازیا
اصول تدریس آنلاین
آشنایی با نرم افزار مارولوس
گروه
گروه آموزشی عربی
گروه آموزشی پیام های آسمان
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
گروه آموزشی علوم اجتماعی
گروه آموزشی کارآفرینی
گروه آموزشی طراحی دوخت
دوره
متوسطه اول
متوسطه اول
دبیرخانه ها
متوسطه دوم
فنی حرفه ای و کاردانش
فنی حرفه ای و کاردانش
رديف
1
2
3
4
5
6

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

پنجمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی گروه های آموزشی متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 1400-1399)

روز
چهارشنبه
پنج شنبه
شنبه
یک شنبه
تاريخ
99/9/12
99/9/27
99/9/29
99/9/30
موضوع
روش ها و راهکارهای تدریس مجازی کتاب های درسی نگارش
کلاس معکوس و انتقال تجربیات
دعا از دیدگاه قرآن وحدیث
virtual teaching of listening & speaking
گروه
زبان و ادبیات فارسی
توسعه شایستگی های  حرفه ای معلمان
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
زبان انگلیسی
دوره
دوم متوسطه
دوم متوسطه
دوم متوسطه
دوم متوسطه
رديف
1
2
3
4

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

اطلاعیه های آزمون های آنلاین

پنجمین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 1400-1399)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
روز
1400/2/29
تاريخ
چهارشنبه
موضوع
آزمون آنلاین از کتاب طراحی و سیم کشی برق ساختمان هاي مسکونی
گروه
الکتروتکنیک
رديف
1

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

همکاران محترم لازم است جهت مشاهده توضیحات تکمیلی به صفحه گروه درسی مربوطه مراجعه نمايند.

دبیران محترم فقط مجاز به شرکت در آزمون همان درس می باشند

هفتمین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 1400-1399)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
روز
1400/2/26
تاريخ
یکشنبه
موضوع
آزمون آنلاین استوری لاین
گروه
عربی
رديف
1

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

همکاران محترم لازم است جهت مشاهده توضیحات تکمیلی به صفحه گروه درسی مربوطه مراجعه نمايند.

ششمین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 1400-1399)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
روز
1400/2/8
تاريخ
چهارشنبه
موضوع
مسابقه آنلاین تفسیر سوره هاي یس و واقعه از کتاب تفسیر نمونه ( جلد 18 و 23 )
گروه
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی (ویژه تمام دبیران)
رديف
1

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

همکاران محترم لازم است جهت مشاهده توضیحات تکمیلی به صفحه گروه درسی مربوطه مراجعه نمايند.

چهارمین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 1400-1399)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
روز
1400/2/8
1400/2/9
تاريخ
چهارشنبه
پنج شنبه
موضوع
مسابقه آنلاین تفسیر سوره هاي یس و واقعه از کتاب تفسیر نمونه ( جلد 18 و 23 )
مسابقه آنلاین نهج البلاغه (ترجمه حکمت هاي نهج البلاغه)
گروه
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی (ویژه تمام دبیران)
عربی (ویژه ي دبیران عربی)
رديف
1
2

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

همکاران محترم لازم است جهت مشاهده توضیحات تکمیلی به صفحه گروه درسی مربوطه مراجعه نمايند.

دبیران محترم رسمی و دارای ابلاغ هر درس، فقط مجاز به شرکت در آزمون همان درس می باشند.

چهارمین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 1400-1399)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
روز
1400/2/8
1400/2/20
تاريخ
چهارشنبه
دوشنبه
موضوع
مسابقه آنلاین تفسیر سوره هاي یس و واقعه از کتاب تفسیر نمونه ( جلد 18 و 23 )
آزمون آنلاین کتاب کارگاه نوآوري و کارآفرینی
گروه
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی (ویژه تمام دبیران)
کارآفرینی (ویژه ي هنرآموزان کارآفرینی)
رديف
1
2

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

همکاران محترم لازم است جهت مشاهده توضیحات تکمیلی به صفحه گروه درسی مربوطه مراجعه نمايند.

دبیران محترم فقط مجاز به شرکت در آزمون همان درس می باشند.

پنجمین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 1400-1399)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
روز
1400/1/22
1400/1/26
1400/2/2
1400/2/5
تاريخ
یکشنبه
پنجشنبه
پنجشنبه
یکشنبه
موضوع
آزمون آنلاین از کتاب مبانی هنرهای تجسمی
آزمون آنلاین از فصلنامه های (سنجش تکوینی عنصری راهگشا برای بهبود آموزش و یادگیری) 
آزمون آنلاین کتابخوانی با موضوع سنجش از کتاب روش های مطالعه و یادگیری( جلد2)
آزمون آنلاین با موضوع آموزش زبان انگلیسی با رویکرد  ارتباطی
گروه
فرهنگ و هنر
سنجش و ارزشیابی ویژه تمام دبیران
سنجش و ارزشیابی ویژه تمام دبیران
زبان انگلیسی
رديف
1
2
3
4

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

همکاران محترم لازم است جهت مشاهده توضیحات تکمیلی به صفحه گروه درسی مربوطه مراجعه نمايند.

راهنمای شرکت در کارگاه های مجازی و آزمون های آنلاین

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین از کتاب طراحی و سیم کشی برق ساختمان هاي مسکونی (گروه آموزشی الکتروتکنیک) - ویژه هنرآموزان رسمی الکتروتکنیک استان قم

برای شرکت در این آزمون ، اینجا را کلیک نمایید .

  • نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای رسمی "شماره پرسنلی" می باشد.

زمان شرکت در آزمون آنلاین از ساعت 9 تا 24 روز چهارشنبه 1400/02/29می باشد .

* این آزمون ویژه ویژه هنرآموزان رسمی الکتروتکنیک استان قم می باشد.

راهنما

تذکر مهم : پس از انتخاب پاسخ هر سوال چند لحظه منتظر بمانید تا پیغام پاسخ با موفقیت ثبت شد در زیر گزینه ها مشاهده شود.

راهنمای شرکت در کارگاه آموزش (مجازي) سنجش و ارزشیابی کلاس های مجازی (ویژه دبیران عربی دوره اول متوسطه استان قم)

1- برای شرکت در این کارگاه مجازی ،  اینجا  را کلیک نمایید .

  • نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای رسمی "شماره پرسنلی" و نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای آزاد" شماره همراه بدون صفر ابتدایی آن" می باشد.

2- سپس جهت دسترسی به این کارگاه ، روی دکمه "  ثبت نام من " در کادر آبی رنگ پایین صفحه کلیک نمایید .

  • زمان شرکت در این کارگاه مجازي از ساعت 9 تا 24 روز سه شنبه 1400/02/28  می باشد .

تمام حقوق این سایت محفوظ و متعلق به اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان قم است