چهارمین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 98-1397)

نوع تقدیر
استانی – ناحیه ای
استانی–  ناحیه ای
  آدرس
سایت qomgt.ir←  بخش اطلاع رسانی و شرکت در کارگاه های مجازی و آزمون های آنلاین
سایت qomgt.ir← بخش اطلاع رسانی و شرکت در کارگاه های مجازی و آزمون های آنلاین
روز
سه شنبه
سه شنبه
تاريخ
97/12/7
97/12/21
موضوع
مسابقه آنلاین با عنوان ترجمه سوره های مائده و نباء
آزمون آنلاین با عنوان آیه های قرآن مرتبط با vision
گروه
دبیرخانه توسعه فرهنگ قـرآنی
زبان انگلیسی
رديف
1
2

 

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

 

کارگاه کشوري آموزش مجازي دبیران درس علوم تجربی

ساعت
9 تا 24
روز
شنبه لغایت سه شنبه
تاریخ برگزاری
97/11/27 لغایت 97/11/30
تاريخ ثبت نام
97/11/13 لغایت 97/11/25
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان آشنایی با نحوه ی برگزاری مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی
گروه درسي
دبیرخانه راهبری کشوری درس علوم تجربی
رديف
1

 

سیزدهمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای وکاردانش (سال تحصيلي 98-1397)

روز
یکشنبه و دوشنبه
یکشنبه و دوشنبه
تاريخ
97/11/7     و       97/11/8
97/11/28     و       97/11/29
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان طراحی لباس کرل (پایه دوازدهم )
کارگاه آموزش مجازی با عنوان اصطلاحات مربوط به نقاشی روی پارچه
گروه
طراحی دوخت
پوشـاک
رديف
1
2

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

 

دوازدهمین مرحله ي كارگاه هاي آموزش مجازی دبیران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 98-1397 )

روز
سه شنبه و چهارشنبه
سه شنبه و چهارشنبه
دوشنبه و سه شنبه
سه شنبه و چهارشنبه
سه شنبه و چهارشنبه
دوشنبه و سه شنبه
تاريخ
97/11/2     و       97/11/3
97/11/23     و       97/11/24
97/11/29     و       97/11/30
97/11/30     و       97/12/1
97/11/30     و       97/12/1
97/12/6     و       97/12/7
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با موضوع ژئوپولیتیک
کارگاه آموزش مجازی با موضوع روابط ایران و اعراب
کارگاه آموزش مجازی با موضوع آشنایی با ساختار میکروسکوپ
کارگاه آموزش مجازی با موضوع اخلاص ازدیدگاه قرآن و حدیث
کارگاه آموزش  مجازی با موضوع گرامر
کارگاه آموزش مجازی با موضوع ژئوپوتان
گروه
جغرافیا
دین و زندگی
آزمایشگاه علوم
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
زبان انگلیسی
زمین شناسی و محیط زیست
رديف
1
2
3
4
5
6

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

 

سومین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 98- 1397)

روز
سه شنبه
سه شنبه
تاريخ
97/11/16
97/11/23
موضوع
آزمون آنلاین با عنوان خطبه فدکیه
آزمون آنلاین با عنوان سوالات ریاضی مرتبط با کتاب درسی
گروه
پیام های آسمانی
ریاضیات
رديف
1
2

 

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .