سیزدهمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای وکاردانش (سال تحصيلي 98-1397)

روز
یکشنبه و دوشنبه
یکشنبه و دوشنبه
تاريخ
97/11/7     و       97/11/8
97/11/28     و       97/11/29
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان طراحی لباس کرل (پایه دوازدهم )
کارگاه آموزش مجازی با عنوان اصطلاحات مربوط به نقاشی روی پارچه
گروه
طراحی دوخت
پوشـاک
رديف
1
2

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

 

دوازدهمین مرحله ي كارگاه هاي آموزش مجازی دبیران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 98-1397 )

روز
سه شنبه و چهارشنبه
سه شنبه و چهارشنبه
دوشنبه و سه شنبه
سه شنبه و چهارشنبه
سه شنبه و چهارشنبه
دوشنبه و سه شنبه
تاريخ
97/11/2     و       97/11/3
97/11/23     و       97/11/24
97/11/29     و       97/11/30
97/11/30     و       97/12/1
97/11/30     و       97/12/1
97/12/6     و       97/12/7
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با موضوع ژئوپولیتیک
کارگاه آموزش مجازی با موضوع روابط ایران و اعراب
کارگاه آموزش مجازی با موضوع آشنایی با ساختار میکروسکوپ
کارگاه آموزش مجازی با موضوع اخلاص ازدیدگاه قرآن و حدیث
کارگاه آموزش  مجازی با موضوع گرامر
کارگاه آموزش مجازی با موضوع ژئوپوتان
گروه
جغرافیا
دین و زندگی
آزمایشگاه علوم
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
زبان انگلیسی
زمین شناسی و محیط زیست
رديف
1
2
3
4
5
6

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

 

سومین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 98- 1397)

روز
سه شنبه
سه شنبه
تاريخ
97/11/16
97/11/23
موضوع
آزمون آنلاین با عنوان خطبه فدکیه
آزمون آنلاین با عنوان سوالات ریاضی مرتبط با کتاب درسی
گروه
پیام های آسمانی
ریاضیات
رديف
1
2

 

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

 

دهمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی دبیران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 98-1397)

روز
شنبه و یکشنبه
یکشنبه و دوشنبه
یکشنبه و دوشنبه
تاريخ
97/10/29     و       97/10/30
97/11/7     و       97/11/8
97/11/28     و       97/11/29
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان هوش معنوی
کارگاه آموزش مجازی با عنوان تشریح ماهی
کارگاه آموزش مجازی با عنوان تشریح مغز
گروه
پیام های آسمان
علوم تجربی
علوم تجربی
رديف
1
2
3

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

 

یازدهمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی گروه های آموزشی دوره ی متوسطه استان قم (سال تحصيلي 98-1397 )

موضوع کارگاه : آموزش درس پژوهی

روز
شنبه   و  یک شنبه
دوشنبه   و  سه شنبه
شنبه  و  یک شنبه
دو شنبه  و سه شنبه
شنبه و یکشنبه
دوشنبه  و سه شنبه
تاريخ
97/10/29     و       97/10/30
97/11/1     و       97/11/2
97/11/6     و       97/11/7
97/11/8     و       97/11/9
97/11/13     و       97/11/14
97/11/15     و       97/11/16
ناحیه
یک
دو
سه
چهار
مناطق/ اداره کل
همه
گروه
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
"همکارانی که فرم ثبت نام را تکمیل نموده اند" (همکارانی که تاکنون در کارگاه های آموزشی شرکت ننموده اند جهت شرکت در دوره ی فوق ابتدا با کلیک روی اینجا فرم ثبت نام را تکمیل نموده و فقط در تاریخ های مذکور در ردیف 6 مراجعه و شرکت فرمایند.)
رديف
1
2
3
4
5
6

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .