بیست و یکمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی گروه های آموزشی متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 98-1397 )

موضوع کارگاه : برنامه درس ملی

روز
شنبه 
یکشنبه
دوشنبه
 سه شنبه
شنبه
یکشنبه و دوشنبه
تاريخ
98/02/21   
98/02/22   
98/02/23   
98/02/24   
98/02/28   
98/02/29 و 98/02/30     
ناحیه
یک
دو
سه
چهار
مناطق/ اداره کل
همه
گروه
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
"همکارانی که فرم ثبت نام را تکمیل نموده اند" (همکارانی که تاکنون در کارگاه های آموزشی شرکت ننموده اند جهت شرکت در دوره ی فوق ابتدا با کلیک روی اینجا فرم ثبت نام را تکمیل نموده و فقط در تاریخ های مذکور در ردیف 6 مراجعه و شرکت فرمایند.)
رديف
1
2
3
4
5
6

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

چهارمین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 98-1397)

نوع تقدیر
استانی – ناحیه ای
استانی–  ناحیه ای
  آدرس
سایت qomgt.ir←  بخش اطلاع رسانی و شرکت در کارگاه های مجازی و آزمون های آنلاین
سایت qomgt.ir← بخش اطلاع رسانی و شرکت در کارگاه های مجازی و آزمون های آنلاین
روز
سه شنبه
سه شنبه
تاريخ
97/12/7
97/12/21
موضوع
مسابقه آنلاین با عنوان ترجمه سوره های مائده و نباء
آزمون آنلاین با عنوان آیه های قرآن مرتبط با vision
گروه
دبیرخانه توسعه فرهنگ قـرآنی
زبان انگلیسی
رديف
1
2

 

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

 

کارگاه کشوري آموزش مجازي دبیران درس علوم تجربی

ساعت
9 تا 24
روز
شنبه لغایت سه شنبه
تاریخ برگزاری
97/11/27 لغایت 97/11/30
تاريخ ثبت نام
97/11/13 لغایت 97/11/25
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان آشنایی با نحوه ی برگزاری مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی
گروه درسي
دبیرخانه راهبری کشوری درس علوم تجربی
رديف
1

 

سیزدهمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای وکاردانش (سال تحصيلي 98-1397)

روز
یکشنبه و دوشنبه
یکشنبه و دوشنبه
تاريخ
97/11/7     و       97/11/8
97/11/28     و       97/11/29
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان طراحی لباس کرل (پایه دوازدهم )
کارگاه آموزش مجازی با عنوان اصطلاحات مربوط به نقاشی روی پارچه
گروه
طراحی دوخت
پوشـاک
رديف
1
2

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

 

دوازدهمین مرحله ي كارگاه هاي آموزش مجازی دبیران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 98-1397 )

روز
سه شنبه و چهارشنبه
سه شنبه و چهارشنبه
دوشنبه و سه شنبه
سه شنبه و چهارشنبه
سه شنبه و چهارشنبه
دوشنبه و سه شنبه
تاريخ
97/11/2     و       97/11/3
97/11/23     و       97/11/24
97/11/29     و       97/11/30
97/11/30     و       97/12/1
97/11/30     و       97/12/1
97/12/6     و       97/12/7
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با موضوع ژئوپولیتیک
کارگاه آموزش مجازی با موضوع روابط ایران و اعراب
کارگاه آموزش مجازی با موضوع آشنایی با ساختار میکروسکوپ
کارگاه آموزش مجازی با موضوع اخلاص ازدیدگاه قرآن و حدیث
کارگاه آموزش  مجازی با موضوع گرامر
کارگاه آموزش مجازی با موضوع ژئوپوتان
گروه
جغرافیا
دین و زندگی
آزمایشگاه علوم
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
زبان انگلیسی
زمین شناسی و محیط زیست
رديف
1
2
3
4
5
6

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .