استان

   

اطلاعیه های کارگاه های مجازی

پنجمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی (سال تحصيلي 99-1398)

روز
چهارشنبه - پنج شنبه
شنبه - یک شنبه
دو شنبه - سه شنبه
سه شنبه - چهارشنبه
یک شنبه - دوشنبه
دوشنبه - سه شنبه
تاريخ
98/12/07 - 98/12/08
98/12/10- 98/12/11
98/12/19 - 98/12/20
98/12/20- 98/12/21
98/12/04 - 98/12/05
98/12/12- 98/12/13
موضوع
درس پژوهی
نظارت بالینی
طرح درس ملی کتاب درسی روان شناسی
فلسـفه دوازدهم دروس هفتم و هشتم
آشنایی با تعمیر دستگاه های اداری
نظارت تصویری (دوربین مداربسته)
گروه
اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
روان شناسی
فلسـفه
الکترونیک
الکتروتکنیک
دوره
متوسطه اول و دوم
متوسطه اول و دوم
متوسطه دوم
متوسطه دوم
فنی حرفه ای و کاردانش
فنی حرفه ای و کاردانش
رديف
1
2
3
4
5
6

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

اطلاعیه و لینک فرم ثبت نام اولین مرحله ی کارگاه هاي کشوری آموزش مجازی معارف دینی (سال تحصيلي 99-1398)

 

با احترام و آرزوي توفیق روز افزون براي تمامی همکاران محترم، به استناد نامه شماره 420/186208دفتر آموزش دوره ي دوم متوسطه نظري وزارت متبوع با عنوان برگزاري کارگاه هاي آموزشی (مجازي) مباحث معارف اسلامی و در راستاي توسعه فرهنگ قرآنی و معارف اهل بیت (علیهم السلام)، به استحضار می رساند اداره تکنولوژي و گروه هاي آموزشی متوسطه استان قم اقدام به برگزاري کارگاه هاي آموزش مجازي مطابق جدول پیوست براي تمامی دبیران محترم دوره ي متوسطه نموده است.

  

روز
شنبه تا  دو شنبه
یکشنبه تا سه شنبه
دوشنبه تا چهارشنبه
سه شنبه تا پنج شنبه
تاريخ
98/11/19 لغایت 98/11/21
98/11/27 لغایت 98/11/29
98/12/05 لغایت 98/12/07
98/12/13 لغایت 98/12/15
موضوع
علل اضطراب و درمان آن از دیدگاه قرآن و حدیث
شادی از نگاه قرآن و حدیث
فرشتگان ازدیدگاه قرآن و حدیث
موسیقی  ازدیدگاه قرآن و حدیث
مخاطبین
دبیران دینی و قرآن و تمامی دبیران علاقمند به مباحث معارف دینی در سراسر کشور
دبیران دینی و قرآن و تمامی دبیران علاقمند به مباحث معارف دینی در سراسر کشور
دبیران دینی و قرآن و تمامی دبیران علاقمند به مباحث معارف دینی در سراسر کشور
دبیران دینی و قرآن و تمامی دبیران علاقمند به مباحث معارف دینی در سراسر کشور
رديف
1
2
3
4

تذکر :

الف - برای شرکت کنندگان که حد نصاب نمره را کسب نمایند گواهی دانش افزایی صادر خواهد شد .

ب – دومین مرحله کارگاه های آموزش مجازی فوق متعاقبا در اردیبهشت ماه اجرا خواهد شد .

شرکت در این کارگاه ها منوط به تکمیل فرم الکترونیکی ثبت نام می باشد. جهت  ثبت نام از 98/11/5  تا حداکثر 98/11/17 با  کلیک روی لینک زیر فرم ثبت نام الکترونیکی را تکمیل نمایید.

 لینک فرم ثبت نام در اولین مرحله ی کارگاه هاي کشوری آموزش مجازی معارف دینی

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

 

چهارمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی (سال تحصيلي 99-1398)

روز
دوشنبه - سه شنبه
دوشنبه -  سه شنبه
سه شنبه - چهارشنبه
سه شنبه - چهارشنبه
سه شنبه  - چهارشنبه
سه شنبه - چهارشنبه
تاريخ
98/11/07-  98/11/08
98/11/14-  98/11/15
98/11/15-  98/11/16
98/11/29-  98/11/30
98/11/29-  98/11/30
98/11/29-  98/11/30
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان آشنایی با نرم افزار ساخت جدول زیست شناسی
کارگاه آموزش مجازی با عنوان ژئو پولوتیک شهری
کارگاه آموزش مجازی با عنوان آشنایی با فرشتگان  از دیدگاه  قرآن و حدیث
کارگاه آموزش مجازی با عنوان شیوه های نوین تدریس (یادگیری معکوس)
کارگاه آموزش مجازی با عنوان شناخت ودفاع در برابر حوادث و سوانح
کارگاه آموزش مجازی با عنوان آموزش چهل تکه دوز
گروه
زیست شناسی
جغرافیا
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
علوم اجتماعی
آمادگی دفاعی
پوشـاک
دوره
دوره ی دوم متوسطه
دوره ی دوم متوسطه
دوره ی دوم متوسطه
دوره ی دوم متوسطه
دوره ی اول و دوم متوسطه
فنی حرفه ای و کاردانش
رديف
1
2
3
4
5
6

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

سومین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی (سال تحصيلي 99-1398)

روز
سه شنبه و چهارشنبه
یکشنبه و دوشنبه
دوشنبه و سه شنبه
سه شنبه و چهارشنبه
سه شنبه و چهارشنبه
دوشنبه و سه شنبه
تاريخ
 98/10/04- 98/10/03
98/10/09- 98/10/08
 98/10/24 -98/10/23
98/11/02- 98/11/01
98/11/02- 98/11/01
98/10/24- 98/10/23
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان ریاضی در قرآن
کارگاه آموزش مجازی با عنوان طراحی سئوال
کارگاه آموزش مجازی با عنوان حقوق و مسئولیت های مرد در خانواده
کارگاه آموزش مجازی با عنوان آشنایی با اجزای مدار الکتریکی
کارگاه آموزش مجازی با عنوان شناخت و دفاع در برابر جنگ نرم
کارگاه آموزش مجازی با عنوان مناطق بیمار زمین
گروه
ریاضیات
علوم تجربی
مطالعات اجتماعی
علوم تجربی
آمادگی دفاعی
زمین شناسی
دوره
دوره ی اول متوسطه
دوره ی اول متوسطه
دوره ی اول متوسطه
دوره ی اول متوسطه
دوره ی اول و دوم متوسطه
دوره ی دوم متوسطه
رديف
1
2
3
4
5
6

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

دومین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی (سال تحصيلي 99-1398)

روز
یک شنبه و دوشنبه
سه شنبه و چهارشنبه
سه شنبه و چهارشنبه
سه شنبه و چهارشنبه
تاريخ
98/9/11 - 98/9/10
98/9/27 - 98/9/26
98/9/27  - 98/9/26
98/9/13  -  98/9/12
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان شش کلاه تفکر
کارگاه آموزش مجازی با عنوان ثبت نمره در کاردانش
کارگاه آموزش مجازی با عنوان بررسی علل اضطراب و درمان آن از دیدگاه قرآن و حدیث
کارگاه آموزش مجازی با عنوان بررسی حمله اعراب به ایران
گروه
کارآفرینی
رایانه کاردانش
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
تـاریخ
دوره
فنی حرفه ای و کار دانش
فنی حرفه ای و کار دانش
همه دبیران
دوم متوسطه
رديف
1
2
3
4

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

اولین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی (سال تحصيلي 99-1398)

روز
دوشنبه و  سه شنبه
دوشنبه و  سه شنبه
تاريخ
98/8/27    -       98/8/28
98/8/27     -    98/8/28
موضوع
کارگاه آموزش مجازی تدریس معکوس
کارگاه آموزش مجازی دستگاه سختی گیر اسمز معکوس
گروه
ریاضیات
تاسیسات
دوره
اول متوسطه
فنی حرفه ای و کار دانش
رديف
1
2

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

 

اطلاعیه های آزمون های آنلاین

چهارمین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 99-1398)

نوع تقدیر
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
دبیرخانه ای
روز
98/12/05
98/12/06
98/12/20
98/12/20
تاريخ
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه
سه شنبه
موضوع
طراحی آزمایش هر سه پایه
راهنمای عـربی پایه هشتم
خلاقیت در نگارش از فصول اول و سوم کتاب یادگیری آسان نگارش و ویرایش
راهنمای عربی پایه هشتم
گروه
علـوم تجربی
عـربی
ادبیـات فارسی*
دبیرخانه کشوری عـربی**
رديف
1
2
3
4

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

* برای دریافت محتوای آزمون آنلاین ادبیات فارسی به صفحه گروه ادبیات فارسی مراجعه مایید.

** برای شرکت در آزمون آنلاین کشوری  از ساعت 8 تا 23 به سایت دبیرخانه کشوری به آدرس http://arabi.gam1.medu.ir/portal/home.php  مراجعه مایید.

چهارمین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 99-1398)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
روز
98/12/06
98/12/19
98/12/19
98/12/21
تاريخ
سه شنبه
دوشنبه
دوشنبه
چهارشنبه
موضوع
المپیاد دانش آموزی(مرحله دوم )
مقالات مرتبط با کتاب درسی (قابل دریافت از صفحه گروه)
کتاب جامعه شناسی پایه دوازدهم
المپیاد دانش آموزی مرحله استانی
گروه
اقتصاد
زمین شناسی
علوم اجتماعی
تاریـخ
رديف
1
2
3
4

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

همکاران محترم لازم است جهت مشاهده توضیحات تکمیلی به صفحه گروه درسی مربوطه مراجعه نمايند.

 

چهارمین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 99-1398)

 

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
روز
98/12/06
98/12/13
تاريخ
سه شنبه
سه شنبه
موضوع
 کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
 دوزنده تزیین کار لباس
گروه
کامپیوتر فنی حرفه ای
پوشـاک
رديف
1
2

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

همکاران محترم لازم است جهت مشاهده توضیحات تکمیلی به صفحه گروه درسی مربوطه مراجعه نمايند.

                      

سومین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 99-1398)

نوع تقدیر
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
روز
98/11/07
98/11/14
98/11/29
98/11/29
تاريخ
دو شنبه
دو شنبه
سه شنبه
سه شنبه
موضوع
آزمون آنلاین درس نصب و سرویس دستگاه های الکترونیکی اداری و صنعتی
آزمون آنلاین کتاب نوآوری و کارآفرینی
آزمون آنلاین تاسیسات حفاظتی و ساختمان های هوشمند
آزمون آنلاین تجارت الکترونیک و کسب و کار
گروه
الکترونیک (فنی حرفه ای و کاردانش)
کارآفرینی
الکتروتکنیک
رایانه  (کاردانش)
رديف
1
2
3
4

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

سومین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 99-1398)

نوع تقدیر
دبیرخانه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
روز
98/11/10
98/11/12
98/11/14
98/11/16
98/11/19
98/11/21
98/11/26
98/11/28
98/11/29
98/11/30
تاريخ
پنج شنبه
شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
شنبه
دوشنبه
شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
موضوع
آزمون آنلاین از فصول 6 -15 -22 (کتاب سیلبربرگ)
مسابقه آنلاین از کتاب کاغذ زر نوشته دکتر غلامحسین یوسفی
مسابقه آنلاین مبحث مشتق و کاربرد آن از کتاب ریاضی 3
آزمون آنلاین کتابخوانی با عنوان تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان
آزمون آنلاین با عنوان ارزشیابی (تمامی دبیران متوسطه دوم)
آزمون آنلاین با عنوان مرور تمرین های کتاب فیزیک دوازدهم (ریاضی)
مسابقه آنلاین از کتاب روان شناسی پایه یازدهم (انسانی)
مسابقه آنلاین از کتاب راهنمای معلم شیمی 1 فصل 1و 3
آزمون آنلاین قرآنی به زبان انگلیسی با عنوان سوره های منتخب قرآنی مرتبط با موضوعات کتاب های ویژن
آزمون آنلاین کتابخوانی از کتاب نگین آفرینش با موضوع مهدویت
گروه
دبیرخانه کشوری شیمی*
ادبیات فارسی
ریاضی
تاریخ
توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان
فیزیک
روان شناسی
شیمی
زبان انگلیسی
دین و زندگی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

 

*همکاران محترم جهت اطلاع از نحوه برگزاری آرمون آنلاین دبیرخانه شیمی به سایت دبیرخانه به آدرس   مراجعه نمایند http://Shimi.gam2.medu.ir

سومین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 99-1398)

نوع تقدیر
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
روز
98/11/07
98/11/08
98/11/19
98/11/19
98/11/28
تاريخ
دوشنبه
سه شنبه
شنبه
شنبه
دوشنبه
موضوع
آزمون آنلاین فیزیک کتاب راهنمای معلم هر سه پایه
مسابقه آنلاین با عنوان نگاهی نوین به انقلاب اسلامی
آزمون آنلاین با عنوان ارزشیابی (تمامی دبیران متوسطه اول)
آزمون آنلاین زمین شناسی کتاب راهنمای معلم
مسابقه از کتاب 100 Teaching Tips
گروه
علوم تجربی
پیام های آسمان
دبیرخانه سنجش و ارزشیابی آموزشی
علوم تجربی
زبان انگلیسی
رديف
1
2
3
4
5

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه های مجازی و آزمون های آنلاین

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین خلاقیت در نگارش از فصول اول و سوم کتاب یادگیری آسان نگارش و ویرایش (گروه آموزشی ادبیات فارسی متوسطه اول)

برای شرکت در این آزمون ، اینجا را کلیک نمایید .

  • نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای رسمی "شماره پرسنلی" می باشد.

زمان شرکت در آزمون آنلاین از ساعت 9 تا 24 روز سه شنبه 98/12/20می باشد .

راهنما

تمام حقوق این سایت محفوظ و متعلق به اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان قم است