اطلاعیه های کارگاه های مجازی

دومین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی (سال تحصيلي 99-1398)

روز
یک شنبه و دوشنبه
سه شنبه و چهارشنبه
سه شنبه و چهارشنبه
سه شنبه و چهارشنبه
تاريخ
98/9/11 - 98/9/10
98/9/27 - 98/9/26
98/9/27  - 98/9/26
98/9/13  -  98/9/12
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان شش کلاه تفکر
کارگاه آموزش مجازی با عنوان ثبت نمره در کاردانش
کارگاه آموزش مجازی با عنوان بررسی علل اضطراب و درمان آن از دیدگاه قرآن و حدیث
کارگاه آموزش مجازی با عنوان بررسی حمله اعراب به ایران
گروه
کارآفرینی
رایانه کاردانش
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
تـاریخ
دوره
فنی حرفه ای و کار دانش
فنی حرفه ای و کار دانش
همه دبیران
دوم متوسطه
رديف
1
2
3
4

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

اولین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی (سال تحصيلي 99-1398)

روز
دوشنبه و  سه شنبه
دوشنبه و  سه شنبه
تاريخ
98/8/27    -       98/8/28
98/8/27     -    98/8/28
موضوع
کارگاه آموزش مجازی تدریس معکوس
کارگاه آموزش مجازی دستگاه سختی گیر اسمز معکوس
گروه
ریاضیات
تاسیسات
دوره
اول متوسطه
فنی حرفه ای و کار دانش
رديف
1
2

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

 

اطلاعیه های آزمون های آنلاین

اولین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 99-1398)

نوع تقدیر
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
روز
98/9/25
98/9/27
تاريخ
دوشنبه
چهارشنبه
موضوع
آزمون آنلاین با عنوان آشنایی با حقوق و مسئولیت های زن در خانواده
آزمون آنلاین با عنوان سنجش و اندازه گیری
گروه
مطالعات اجتماعی
ریاضیات
رديف
1
2

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

 

اولین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 99-1398)

نوع تقدیر
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
روز
98/9/4
98/9/18
98/9/18
تاريخ
دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه
موضوع
مسابقه آنلاین ترجمه و تحلیل و تفسیر آیات قرآنی استفاده شده در کتب درسی عربی نو نگاشت بر پایه تفسیر نمونه
آزمون آنلاین با موضوع دوقلوزایی و انواع آن
مسابقه آنلاین کتاب درسی اقتصاد و بیانیه گام دوم انقلاب
گروه
عـربی
زیست شناسی
اقتـصاد
رديف
1
2
3

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

 

اولین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 99-1398)

نوع تقدیر
استانی– ناحیه ای
روز
98/9/24
تاريخ
یکشنبه
موضوع
تاریخ هنر ایران
گروه
هنر
رديف
1

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

 

راهنمای شرکت در کارگاه های مجازی و آزمون های آنلاین

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین با موضوع دو قلوزایی و انواع آن (گروه آموزشی زیست شناسی دوره دوم متوسطه)

برای شرکت در این آزمون ، اینجا را کلیک نمایید .

  • نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای رسمی "شماره پرسنلی" و نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای آزاد" شماره همراه بدون صفر ابتدایی آن" می باشد.

زمان شرکت در آزمون آنلاین از ساعت 9 تا 24 روز دوشنبه  98/09/18  می باشد .

راهنما

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین کتاب درسی اقتصاد و بیانیه گام دوم انقلاب (گروه آموزشی اقتصاد دوره دوم متوسطه)

برای شرکت در این آزمون ، اینجا را کلیک نمایید .

  • نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای رسمی "شماره پرسنلی" و نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای آزاد" شماره همراه بدون صفر ابتدایی آن" می باشد.

زمان شرکت در آزمون آنلاین از ساعت 9 تا 24 روز دوشنبه  98/09/18  می باشد .

راهنما

راهنمای شرکت در کارگاه آموزش (مجازی) شش کلاه تفکر (گروه آموزشی کارآفرینی دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش)

1- برای شرکت در این کارگاه مجازی ،  اینجا  را کلیک نمایید .

  • نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای رسمی "شماره پرسنلی" و نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای آزاد" شماره همراه بدون صفر ابتدایی آن" می باشد.

2- پس از ورود ، روی دکمه "  ثبت نام من " در کادر آبی رنگ پایین صفحه کلیک نمایید .

  • زمان شرکت در این کارگاه مجازي از ساعت 9 تا 24 روزهاي یکشنبه 98/09/10 و دوشنبه 98/09/11 می باشد .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

توجه : همکارانی که اطلاعات آنها در سامانه ثبت نشده است (جدیدالاستخدام و ...) جهت شرکت در کارگاه می بایست حداکثر تا روز یکشنبه 98/09/10 با کلیک روی لینک زیر ، فرم ثبت اطلاعات زیر را تکمیل فرمایند . این دسته از همکاران منحصرا از ساعت 9 تا 24 روز دوشنبه 98/09/11می توانند با مراجعه مجدد به همین صفحه و طی مراحل 1 و 2 بالا در کارگاه شرکت نمایند .

     لینک فرم ثبت اطلاعات برای شرکت در کارگاه های آموزشی مجازی

راهنمای شرکت در کارگاه آموزش (مجازی) بررسی حمله اعراب به ایران (گروه آموزشی تاریخ دوره ی دوم متوسطه)

1- برای شرکت در این کارگاه مجازی ،  اینجا  را کلیک نمایید .

  • نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای رسمی "شماره پرسنلی" و نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای آزاد" شماره همراه بدون صفر ابتدایی آن" می باشد.

2- پس از ورود ، روی دکمه "  ثبت نام من " در کادر آبی رنگ پایین صفحه کلیک نمایید .

  • زمان شرکت در این کارگاه مجازي از ساعت 9 تا 24 روزهاي سه شنبه 98/09/12 و چهارشنبه 98/09/13 می باشد .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

توجه : همکارانی که اطلاعات آنها در سامانه ثبت نشده است (جدیدالاستخدام و ...) جهت شرکت در کارگاه می بایست حداکثر تا روز سه شنبه 98/09/12 با کلیک روی لینک زیر ، فرم ثبت اطلاعات زیر را تکمیل فرمایند . این دسته از همکاران منحصرا از ساعت 9 تا 24 روز چهارشنبه 98/09/12می توانند با مراجعه مجدد به همین صفحه و طی مراحل 1 و 2 بالا در کارگاه شرکت نمایند .

     لینک فرم ثبت اطلاعات برای شرکت در کارگاه های آموزشی مجازی

راهنمای شرکت در کارگاه آموزش (مجازی) دستگاه سختی گیر اسمز معکوس (گروه آموزشی تاسیسات فنی حرفه ای و کاردانش)

1- برای شرکت در این کارگاه مجازی ،  اینجا  را کلیک نمایید .

  • نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای رسمی "شماره پرسنلی" و نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای آزاد" شماره همراه بدون صفر ابتدایی آن" می باشد.

2- پس از ورود ، روی دکمه "  ثبت نام من " در کادر آبی رنگ پایین صفحه کلیک نمایید .

  • زمان شرکت در این کارگاه مجازي از ساعت 9 تا 24 روزهاي دوشنبه 98/08/27 و سه شنبه 98/08/28 می باشد .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

توجه : همکارانی که اطلاعات آنها در سامانه ثبت نشده است (جدیدالاستخدام و ...) جهت شرکت در کارگاه می بایست حداکثر تا روز دوشنبه 98/08/27 با کلیک روی لینک زیر ، فرم ثبت اطلاعات زیر را تکمیل فرمایند . این دسته از همکاران منحصرا از ساعت 9 تا 24 روز سه شنبه 98/08/28می توانند با مراجعه مجدد به همین صفحه و طی مراحل 1 و 2 بالا در کارگاه شرکت نمایند .

     لینک فرم ثبت اطلاعات برای شرکت در کارگاه های آموزشی مجازی

تمام حقوق این سایت محفوظ و متعلق به اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان قم است