اولین مرحله مسابقات آنلاین گروه های آموزشی متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 03-1402)

نوع تقدیر
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
روز
چهار شنبه
یکشنبه
تاريخ
1402/09/15
1402/09/19
موضوع
مسابقه آنلاین از کتاب «مسئله‌ی حجاب» شهید مطهری (ره)
برگزاری آزمون آنلاین با موضوع HSE ( بهداشت و ایمنی حرفه ای)
گروه
دین و زندگی ، مدیریت خانواده و سبک زندگی
صنایع شیمیایی
دوره
دوره ی دوم متوسطه
دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش
رديف
1
1

 

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 10 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .