سومین مرحله مسابقات آنلاین گروه های آموزشی متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 03-1402)

نوع تقدیر
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
روز
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
تاريخ
1402/11/08
1402/11/23
1402/11/03
موضوع
کتاب راهنماي معلم درس عربي پایه نهم
کتاب روان شناسي یازدهم واصول طرح درس ملي
کتاب رله هاي قابل برنامه ریزي
گروه
عربی
روان شناسي
الکتروتکنیک
دوره
اول متوسطه
دوم متوسطه
فنی حرفه ای و کاردانش
رديف
1
2
3

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 10 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .