چهارمین مرحله مسابقات آنلاین گروه های آموزشی متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 03-1402)

نوع تقدیر
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
روز
چهارشنبه
چهارشنبه
یکشنبه
پنج شنبه
دوشنبه
دوشنبه
تاريخ
1402/12/02
1402/12/09
1402/12/13
1402/12/17
1402/12/07
1402/12/14
موضوع
آزمون آنلاین با عنوان زیست شناسي کتاب راهنماي معلم
آزمون آنلاین از کتاب تفسیر نمونه جلد 23
آزمون آنلاین از کتاب Learning Teachings
آزمون آنلاین از کتاب سنجش تالیف دکتر سیف
آزمون آنلاین از مبحث سیستم ایمني کتاب کمپل
آزمون آنلاین با عنوان تاریخ هنر جهان
گروه
علوم تجربی
---
زبان انگلیسی
سنجش و ارزشیابی
زیست شناسی، سلامت و بهداشت
هنر
دوره
اول متوسطه
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
اول متوسطه
اول متوسطه
دوم متوسطه
فنی حرفه ای و کاردانش
رديف
1
2
3
4
5
6

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 10 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .