پنجمین مرحله مسابقات آنلاین گروه های آموزشی متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 03-1402)

نوع تقدیر
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
روز
سه شنبه
یکشنبه
دوشنبه
دوشنبه
یکشنبه
تاريخ
1403/02/18
1403/02/23
1403/02/24
1403/02/17
1403/02/09
موضوع
آزمون آنلاین از نکات زبانی و ادبی کتاب فارسی پایه نهم
آزمون آنلاین از مجموعه روایت های تاریخی از صفویه تا انقلاب اسلامی
آزمون آنلاین از کارگاه هاي برگزار شده
طی سال تحصیلی
آزمون آنلاین از کتاب سنجش تالیف دکتر سیف
آزمون آنلا ین از کتاب اخلاق حرفه ايي ( کل کتاب )
گروه
ادبیات فارسی
مطالعات اجتماعی
فرهنگ و هنر
توسعه شایستگي حرفه اي معلمان
رایانه فني حرفه اي و کاردانش
دوره
اول متوسطه
اول متوسطه
اول متوسطه
دوم متوسطه
فنی حرفه ای و کاردانش
رديف
1
2
3
4
6

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 10 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .