سومین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی گروه های آموزشی متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 03-1402)

روز
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه
یک شنبه
یک شنبه
تاريخ
1402/10/20
1402/10/27
1402/10/28
1402/10/18
1402/10/25
1402/10/26
1402/10/17
1402/10/24
موضوع
فتوشاپ
کانستراکت
هدف خلقت انسان از دیدگاه قرآن و حدیث
آموزش کار با کمتازیا و نحوه متحرک سازی و تدوین فیلم
راهکارجهت پیشرفت تحصیلی در درس روان شناسی، طراحی سوال  استاندارد ومفهومی
آموزش کار با نرم افزارهای اینفوگرافیک و پوستر سازی و تولید محتوا در محیط اندروید
طرح درس نویسی روزانه
نحوه ی ایجاد انواع  کسب و کارها
گروه
هوش مصنوعی (تمامی دبیران)
هوش مصنوعی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
فناوری   (تمامی دبیران)
روان شناسی
فناوری(تمامی دبیران)
طراحی دوخت
کارآفرینی و تولید
دوره
دوره ی اول متوسطه
دوره ی اول متوسطه
-
دوره ی دوم متوسطه
دوره ی دوم متوسطه
دوره ی دوم متوسطه
فنی حرفه ای وکاردانش
فنی حرفه ای وکاردانش
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 10 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .